Dragebåt konkurransen

Tradisjonen med dragebåt konkurranse tas opp igjen i kanalen. Det blir mulighet for lag, foreninger, bedrifter og vennegjenger å stille lag og konkurrere om blir årets dragebåt. Det blir opptog med beste kostyme og stor fest i kanalparken om kvelden.