Moss Vannsportfestival utsettes til 20-26 juni 2022.
Vi har lenge gledet oss til å skape folkefest i Moss. Vi hadde et håp om at gjennom å forskyve arrangementet fra juni til slutten av august, så skulle det bli mulig å få dette til i 2021 i lys av Covid-19 situasjonen.
Arrangørene har de siste ukene fulgt utviklingen av Covid-19 tett, og hatt dialog med andre arrangører av tilsvarende arrangement.
I tillegg har flere av sponsorene og leverandørene gjennom sommeren vært i dialog med oss som arrangør rundt smittesituasjonen. Situasjonen rundt Covid 19 er fortsatt slik at mange leverandører, partnere og underleverandører synes risikoen er for høy. Vi måtte forvente folkeansamlinger bl.a langs kanalen som ville vært utenfor vår kontroll.
Man har nå falt ned på at arrangementet bør utsettes til juni 2022. Dette er virkelig leit, men det er åpenbart en beslutning med bred støtte hos de involverte. Det har vært gledelig å registrere stor interesse hos næringslivet for å delta på arrangementet, spesielt nå på tampen av sommerferien har henvendelsene økt fra dag til dag. Dette vil selvsagt videreføres inn i neste års gjennomføring hvis partnerne ønsker det.
Totalvurderingen nå er at det mest forsvarlige er å flytte Vannsportfestivalen i Moss til 20-26 juni 2022.
Forberedelsene har overhodet ikke vært bortkastet, og vi har allerede begynt arbeidet mot neste års arrangement. Dette vil da finne sted i uke 25, dvs fra skoleslutt i perioden 20-26/6-2022, og med selve festivalhelga 24-26 juni. Da er vi forhåpentligvis i en slik situasjon av vi kan hente opp alle planene slik de var for jubileumsåret 2020. Dvs et arrangement med flere spennende aktiviteter og underarrangement fra kanalen til Nesparken.
Moss kommune er enige i vår beslutning og vi kommer til å starte planlegging av neste års arrangement allerede i september og vi ser frem til gjennomføring i uke 25 og selve festivalhelga 24-26 juni 2022.
Ta kontakt om dere har noen spørsmål

Lyst å delta i dragebåt eller med virksomheten din i 2022? Ta kontakt på: post@barrusx.no